Oferta Dla Przedszkoli:

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność przedstawić ofertę naszej firmy w zakresie nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających doświadczenie w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym.

Program zajęć.

Program naszych zajęć ma na celu uwrażliwienie dziecka na język poprzez osłuchanie się z nim, a także motywowanie, stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata, jak   i wykorzystywanie predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych. Ze względu na brak pełnej gotowości dziecka w okresie przedszkolnym do podjęcia nauki pisania i czytania skupiamy się na rozwoju sprawności słuchania i rozumienia, a następnie – mówienia.

Sprawność słuchania:
• uwrażliwienie na melodykę języka angielskiego,
• rozumienie instrukcji i reagowanie na classroom language,
• rozumienie krótkich poleceń nauczyciela,
• rozumienie nagranych poleceń i dialogów,
• reagowanie na polecenia i odpowiadanie na pytania,
• rozpoznawanie poznanych słów, piosenek i rymowanek, rozumienie nazw zabawek, członków rodziny i przedmiotów z najbliższego otoczenia, kolorów, zwierząt, środków lokomocji, części ciała, produktów spożywczych, zawodów, pór roku.

Sprawność mówienia:
• imitowanie poprawnej wymowy słów i zwrotów,
• recytowanie krótkich tekstów piosenek i rymowanek,
• odgrywanie scenek sytuacyjnych, dialogów, historyjek obrazkowych,
• podawanie nazw ludzi, zabawek, członków rodziny, przedmiotów                               
z najbliższego otoczenia, kolorów, zwierząt, środków lokomocji,
części ciała, produktów spożywczych, zawodów, pór roku,
• odpowiadanie pojedynczymi wyrazami na proste pytania,
• budowanie prostych i krótkich wypowiedzi dotyczących siebie, rodziny,
zabawek, itp.

W całym procesie nauczania dziecka bardzo ważnym aspektem jest współpraca nauczyciela z rodzicami, przekazywanie im wskazówek na temat tego, jak mogą wspierać swoje dziecko w nauce języka.

Organizacja zajęć.

Mając na uwadze częsty kontakt z językiem, a także korelację z programem wychowania przedszkolnego zalecamy zajęcia w wymiarze przynajmniej 3 spotkań tygodniowo 30-minutowych, jednak uwzględniając realne możliwości czasowe oraz finansowe oferujemy również 2 spotkania tygodniowo.
Biorąc pod uwagę efektywność nauczania, przewidujemy przeprowadzenie zajęć w grupach 10 maksymalnie 16 osobowych. Jednak zdajemy sobie sprawę, iż w ciągu roku frekwencja bardzo się waha ze względu na choroby dzieci, dlatego tez przewidujemy stworzenie grupy min. 20 osobowej.

Koszt
 

Ilość godzin w roku
Ilość spotkań na tydz.

Grupa min.20 osobowa
Koszt dla jednej osoby

Grupa 10-16 osobowa

64 lekcji
2 x tydz.

76 zł/3 miesiące
222 zł/rok

150 zł/3 m-ce
445 zł/ rok

96 lekcji
3 x tydz.

105 zł/3 m-ce
309 zł/ rok

210 zł/ 3 m-ce
620 zł/ rok